“RAINBOW – Right Attitude In Building Our World”.

KA 219
ERASMUS+ 2017-2019

Цели:

Главната цел на проекта е създаването на неформална основа за развитие на приобщаващо образование и критично мислене на учениците със средствата на трансдисциплинарния подход, фокусиращ се върху главните природни елементи- Земя, Вода, Въздух, Огън и Светлина. Ще бъдат организирани много дейности в работилници по превод, научни експерименти, артистичен дизайн и музика, фотография и създаване на филм, туризъм , готварство, компютърни технологии и много други. Като резултат от работата по проекта ще бъдат създадени общ интерактивен сайт, множество дейности отразени в платформата Etwinning, както и блог на проекта

Екип:

Ръководител: Ангел Христов

Координатор: Снежина Вутова

Сътрудник: Милена Николова

 

Дейности:

 
  1. В началото – ноември 2017 в Испания
  2. В края в България – май 2019
Ученици – 4   в Румъния; 2 в Италия
Учители – 4 в Македония – октомври 2018
 

Участници:

Координатор: Румъния

Партньори:

България
Литва
Турция
Италия
Испания
Македония