The Use of Google Tools and Mobile Apps
in the Teaching-Learning Process

KA 201
ERASMUS+ 2018-2020

Участници:

  • 1 учител по Математика
  • 1учител по ИТ
  • 1 учител по Литература/Политика
  • 1 по Етика
  • 15 ученици 

Екип:

Ръководител: Ангел Христов

Координатор: Милена Николова

Сътрудник: Снежина Вутова

Срещи:

TPMs-  2 срещи общо
  1. В началото- ноември-декември в Полша, Слупск
  2. В края в Турция, Истанбул
LTTAs- 4  обучения с ученици
1. C 1 – LITHUANIA – FEB 2019 

 4 sts + 2 trs ( ICT; English

2. C 2 – BULGARIA – MAY  2019! 

– 3/4/5 sts + 2 trs ( Maths; English)
-Учениците от всяко училище идват с готови 2 урока по математика, изработени на ИТ продукт, научен по време на С1
-РАБОТИЛНИЦА/УРОК ЗА ПЛАТФОРМАТА  EDMODO  СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ИТ УЧИТЕЛ НА УЧЕНИЦИТЕ
-ТЕМА- МАТЕМАТИКА; ПОСЕЩЕНИЯ  В ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА( на английски език).
-ПРАВЯТ ВИКТОРИНА  С  ВЪПРОСИ  ПО МАТЕМАТИКА (ОТ ПОСЕТЕНИТЕ  УРОЦИ)  НА ПЛАТФОРМАТА  EDMODO.
-След прибирането правят работилница/обучение  в своето училище за наученото в чужбина

3.  C 3 – PORTUGAL – OCT 2019

-3/4/5 sts + 2 trs ( Литература/Политика;  Английски)

4. C4 – POLAND – MAR 2020

    – 3/4/5 sts + 2 trs (Етика;  Англ.език)

Партньори

Координатор: Полша


Партньори:
България
Литва
Турция
Португалия

 

Екипът от учители - Милена Николова и Снежина Вутова, разработили проектът