Ние сме  учители от Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски"  град Добрич с дългогодишен опит в образованието и по европейски проекти по програма Comenius, Erasmus+: Милена Николова (координатор на проекта, ръководител на направление ИКТ и учител по информатика и ИТ) и Снежина Вутова (учител по английски език).

 

Екип на проекта:

Координатор: Милена Николова

Техническо лице: Снежина Вутова

Счетоводител:  Теменужка 

Контактно лице: Минка Господинова