http://hrdc.bg/

Център за развитие на човешките ресурси e Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020.

https://www.etwinning.net/

eTwinning е общност на училищата в Европа

Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

уебсайт на Европейската комисия – резултати

 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm

Преведен на 23 европейски езика, School Education Gateway е единна отправна точка за учителите, училищните ръководители, политиците, експертите и другите специалисти в областта на училищното образование. Присъединете се още днес и бъдете в крак с европейските политики и действия за училищата.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_bg

Списък на всички национални агенции по Еразъм+