Продукти

Brochure <div style=“width: 100%;“><div style=“position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 0; height: 0;“><iframe frameborder=“0″ width=“1200px“ height=“675px“ style=“position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;“ src=“https://view.genial.ly/5cde49099d5aca0f71e685e5″ type=“text/html“ allowscriptaccess=“always“ allowfullscreen=“true“ scrolling=“yes“ allownetworking=“all“></iframe> </div> </div>

Квалификация за учители от ФСГ „Васил Левски“ в Хърватия

Квалификация за учители от ФСГ „Васил Левски“ в Хърватия

Двама представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своето обучение по програмата Еразъм+. Мобилността е финансирана по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер: 2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“,

Творчество в класната стая

Двама представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своето обучения по програмата Еразъм+. Мобилността е финансирани по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер: 2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“,

Европейски опит за учители от ФСГ „Васил Левски“

Европейски опит за учители от ФСГ „Васил Левски“

Четирима представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своите обучения по програмата Еразъм+. Мобилностите са финансирани по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер: 2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“,

Имаме одобрен нов проект по Еразъм+ Ключова дейност 1

Имаме одобрен нов проект по Еразъм+ Ключова дейност 1

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ град Добрич подаде две проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Покана за кандидатстване към 01 февруари 2018г. Резултатите от селекцията вече са публикувани и са