Финансово-стопанска гимназия „ Васил Левски” е професионална гимназия със 70 годишна история. Това е единственото училище в град Добрич и региона, в което се подготвят ученици в професионални направления – икономист, счетоводител, митнически агент и мениджъри за нуждите на бизнеса. Ние сме една от двете професионални гимназии в страната да предоставяме обучение по специалността „Застрахователно и социално дело“, област която те първа ще търпи растеж и бързо развитие. В гимназията има 22 паралелки с ученици от 8 до 12 клас. Учениците изучават засилено първи чужд език –  Английски или Немски, както и втори чужд език – Френски, Английски или Немски. От тази учебна година преминахме към нови учебни планове за професионално обучение с изучаването на чужд език в 8 клас по интензивна програма – 18 часа седмично. Два класа са с интензивна подготовка по английски език и 2 с немски език. Имаме ученици от различни етноси и голям брой ученици в неравностойно положение(около 15%).

В училището се съчетават успешно чуждоезиково обучение, професионално обучение и разнообразни извънкласни творчески дейности, художествени и спортни изяви. Всяка година учениците вземат призови места във национални ученически състезания по счетоводство, банкиране, бюджетиране и финансиране, застрахователно и социално дело.

Нашите ученици са също така активни в спорта и за втора поредна година футболният ни отбор заема престижно място в Националното училищно първенство. Волейболният ни отбор също е едно от най-добрите в региона. Имаме отлични постижения и в областта на леката атлетика, плуване, тенис на маса и др.

Нашето училище носи името на българския герой Васил Левски, който  е емблематична личност в нашата история. Нашата институция се стреми да запази ценностите, които това име носи.  Ние искаме да подготвим добре обучени, информирани, квалифицирани и получили подходящите човешки ценности ученици, които ще продължават да развиват икономиката на страната ни и в бъдеще. Достойнствата на гимназията се измерват чрез реализацията на тези, които са я завършили. През последните няколко години около 90 % от завършващите продължават образованието си във висши учебни заведения.

Директор

 Ангел Стоименов Христов

e-mail: angel.hristov@fsgdobrich.org

тел.: + 359 58 600 143

Заместник-директор 

Минка Александрова Господинова

e-mail: angel.hristov@fsgdobrich.org

тел. +359 58 600 144

 
 

 Ръководител на направление ИКТ

Милена Георгиева Николова

e-mail: mnikolova@fsgdobrich.org

тел. 0878139691