Двама представители на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич, приключиха своето обучение по програмата Еразъм+. Мобилността е финансирана по проект „Три стъпки към по-качествено професионално образование“, договор номер: 2018-1-BG01-KA101-047253 на Програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Седемдневното обучение, което  се проведе в края на месец ноември в град Сплит, Хърватска бе на тема „Творчество в класната стая и различни начини за представяне му“.

Минка Господинова – заместник директор и Мариана Петрова – учител по професионална подготовка се включиха в курса на обучение, който е организиран от фирмата TTC Maksima и се проведе изцяло на английски език.  Ето какво споделиха те след завръщането си:

„В курса участваха освен нас и учители от други европейски държави. Интензивната програма включваше ежедневно обучение в различни модули. Участниците бяхме разпределени в интернационални групи за индивидуална работа с цел обмяна на опит и повишаване на езиковите компетенции. Добрите практики, които се споделиха по време на мобилността, също спомогнаха за придобиването ни на нови професионални компетентности. Беше включена и богата културна програма с посещение на град Задар и  забележителностите в град Сплит. Надяваме се, че контактите които създадохме ще ни послужат  реализане на бъдещи проекти и развитие на нашата гимназия.“

Предстоят презентации за учителите от ФСГ за споделяне на опита, придобит от обучението. Дейностите по разпространение на проекта ще приключат и ще бъдат отчетени през месец май 2019 година. Ръководството на гимназията вече обмисля новите проекти, с които ще кандидатства за одобрение в ЦРЧР през февруари и март 2019г. съответно по КД 1 и КД2 на програма Еразъм+.

Квалификация за учители от ФСГ „Васил Левски“ в Хърватия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *