Кои сме ние

Това е сайт, който ще обединява и разпространява информация за всички европейски проекти по програмата Еразъм+ в нашето училище.  В момента имаме активни 3 проекта по различни направления и секторни програми.  Продължаваме да разработваме нови проекти, които ще подадем през 2019 година.

Финансово-стопанска гимназия „ Васил Левски” е професионална гимназия със 70 годишна история. Това е единственото училище в град Добрич и региона, в което се подготвят ученици в професионални направления – икономист, счетоводител, митнически агент и мениджъри за нуждите на бизнеса. 

Достойнствата на гимназията се измерват чрез реализацията на тези, които са я завършили. През последните няколко години около 90 % от завършващите продължават образованието си в страната и чужбина.

Проекти

„RAINBOW-Right Attitude In Building Our World“

KA219
2016-1-RO01-KA219-037417-5

01.09.2017 – 31.08.2019

„The use of Google tools and Mobile apps in the teaching-learning process“

KA201
2018-1-PL01-KA201-050851

01.10.2018 – 30.09.2020

Новини

Среща в Македония 

24-28.октомври 2018г. (КА219)

Обучение в Сплит, Хърватска

 10-17. ноември.2018г. (КА101)

Първа среща в Полша

 януари 2019г. (КА201)

Мобилност в Литва 

февруари 2019г. (КА219)

Обучение на ученици в Литва

март 2019г. (КА201)

Среща на учители в България

 май 2019г. (КА219)

Обучение на ученици в България

 май 2019г. (КА201)